API

API Kullanımı


API Linki: https://robicoin.com/api/v1/

İstek ve Cevap

Tüm "POST" istekleri formatında "body form-data" ile gönderilmelidir.

Ticker istekleri "GET" metoduyla gönderilmelidir.

Tüm cevaplar "application/json" formatında verilir.

Tüm POST isteklerinde gönderilmesi zorunlu alanlar:
public_key : API sayfanızda bulabilirsiniz.
public_id : API sayfanızda bulabilirsiniz.
time : PHP örnek: time() -> 1524922783.
hash : Bu veriyi oluşturabilmek için API kaydı sırasında size verilen private_key gereklidir. Hash kodunu aşağıdaki gibi oluşturmanız gerekmektedir:

            
              $hash = md5($public_key . $public_id . $time . md5($private_key));
            
          

Ayrıca isteğin API oluşturmada vermiş olduğunuz IP adresi üzerinden geliyor, API oluştururken ilgili isteğe izin vermiş ve API durumunun aktif olması gerekmektedir.

İstek Limiti

"..api/v1/ticker" linkine 100 milisaniyede 10 istek gönderebilirsiniz.

Diğer tüm linklere 100 milisaniyede 1 istek gönderebilirsiniz.

Eğer 10 yetkisiz giriş denemesi yaparsanız sistem IP adresinizi otomatik olarak bloke edecektir.

Ticker

GET "../api/v1/ticker" Son 24 saatin verisini verir.

GET "../api/v1/ticker/{key}"
{key} = 1min : İçinde bulunan dakikanın verisini verir.
{key} = 1hour : İçinde bulunan saatin verisini verir.
{key} = 1day : İçinde bulunan günün verisini verir.
{key} = 1month : İçinde bulunan ayın verisini verir.

Cevap:

            
{
  "data": [
    {
      "type": "btc-try",
      "high": 20950.00,
      "last": 20659.95,
      "bid": 20556.51,
      "volume": 142.95,
      "low": 20500.00,
      "ask": 20659.95,
      "avarage": 20761.68
    },
    {
      "type": "eth-try",
      "high": 20950.00,
      "last": 20659.95,
      "bid": 20556.51,
      "volume": 142.95,
      "low": 20500.00,
      "ask": 20659.95,
      "avarage": 20761.68
    }
  ]
}
            
          

type : Market çifti sembolü
high: İstek zamanının içindeki en yüksek değer
last: Son değer
bid: Highest current bid
volume: İstek zamanının içindeki hacim
low: İstek zamanının içindeki en düşük değer
ask: Lowest current ask
average: İstek zamanının ortalama değeri

Order

POST "../api/v1/order" Açık olan son 25 alış-satış işlemini verir.

Cevap:

            
{
  "data": [
    {
      "type": "btc-try",
      "side": "sell",
      "amount": "1.00000000",
      "price": "12000.00000000",
      "total": "12000.00000000",
      "status": "active",
      "created_at": "2018-02-19 21:11:44"
    },
    {
      "type": "btc-try",
      "side": "buy",
      "amount": "1.00000000",
      "price": "10000.00000000",
      "total": "10000.00000000",
      "status": "active",
      "created_at": "2018-02-19 21:11:38"
    }
  ]
}
            
          

type : Market çifti sembolü
side: Alış veya Satış işlemi
amount: Miktar
price: Değer
total: Market çiftine göre toplam tutarı
status: İşlemin durumu
created_at: Markete eklenme tarihi

Balance

POST "../api/v1/balance" Cüzdanlarınızda bulunan bakiyeyi verir.

Cevap:

            
{
  "data": [
    {
      "currency": "try",
      "balance": "9172.30000000",
      "reserved_balance": "10000.00000000",
      "status": "active"
    },
    {
      "currency": "btc",
      "balance": "10.98500000",
      "reserved_balance": "1.00000000",
      "status": "active"
    },
    {
      "currency": "eth",
      "balance": "0.00000000",
      "reserved_balance": "0.00000000",
      "status": "passive"
    }
  ]
}
            
          

currency : Cüzdan birimi
balance: Cüzdan aktif bakiyesi
reserved_balance: Cüzdanın rezerv edilmiş bakiyesi
status: Cüzdan durumu

Transaction

POST "../api/v1/transaction" Son 25 hesap hareketinizi verir.

Cevap:

            
{
  "data": [
    {
      "zone": "maker",
      "type": "btc-try",
      "amount": "3.00000000",
      "price": "5500.00000000",
      "total": "16500.00000000",
      "fee": "16.50000000",
      "status": "approved",
      "txid": null,
      "updated_at": "2018-02-19 02:55:38",
      "created_at": "2018-02-19 02:55:38"
    },
    {
      "zone": "withdraw",
      "type": "eth-eth",
      "amount": "0.00100000",
      "price": "1.00000000",
      "total": "0.00100000",
      "fee": "0.00500000",
      "status": "approved",
      "txid": "0x162da82adc089cf6480f08d5745bc9c08c",
      "updated_at": "2018-01-31 02:27:25",
      "created_at": "2018-01-31 02:27:25"
    }
  ]
}
            
          

zone : Hareket türü
type: Hareket çifti sembolü
amount: Miktar
price: Değer
total: Hareket çiftine göre toplam tutarı
fee: Alınan komisyon bedeli
status: İşlemin durumu
txid: İşlem id verisi
updated_at: Hareketin son güncellenme tarihi
created_at: Hareketin eklenme tarihi

Open Order

POST "../api/v1/open-order" Son 25 açık emirinizi verir.

Cevap:

            
{
  "data": [
    {
      "data_id": 18,
      "type": "btc-try",
      "side": "buy",
      "amount": "0.50000000",
      "price": "10000.00000000",
      "total": "5000.00000000",
      "status": "active",
      "created_at": "2018-02-19 21:34:19"
    },
    {
      "data_id": 17,
      "type": "btc-try",
      "side": "sell",
      "amount": "1.00000000",
      "price": "12000.00000000",
      "total": "12000.00000000",
      "status": "active",
      "created_at": "2018-02-19 21:11:44"
    }
  ]
}
            
          

data_id : Açık emir id verisi
type: Hareket çifti sembolü
side: Alış veya Satış işlemi
amount: Miktar
price: Değer
total: Emir çiftine göre toplam tutarı
status: Emir durumu
created_at: Hareketin eklenme tarihi

Delete Order

POST "../api/v1/delete-order" Açık emirinizi silme işlemidir.

Bu istekte ekstra olarak "data_id" değeri olarak açık emir data_id verisini göndermeniz zorunludur.
type : Emir çifti sembolü. "btc-try", "eth-try", "ltc-try" gibi göndermeniz gerekmektedir.

Cevap:

            
{
  "success": "Order deleted successfully."
}
            
          

Create Order

POST "../api/v1/create-order" Yeni emir girme işlemidir.

Bu istekte ekstra olarak aşağıdaki verileri göndermeniz zorunludur:
side : Alış işlemi için "buy", satış işlemi için "sell" olarak göndermeniz gerekmektedir.
type : Emir çifti sembolü. "btc-try", "eth-try", "ltc-try" gibi göndermeniz gerekmektedir.
amount : Alınacak toplam Türk Lirası miktarı veya satılacak toplam koin miktarı
price : Alınacak veya satılacak değer.
use_rbc : Komisyon ödemesinde RBC kullanılması için 1, kullanılmaması için 0 gönderilmesi gerekiyor.
stop_limit : Eğer emire tetiklenme fiyatı eklenecekse girilmesi gerekiyor. Aksi halde 0 olarak gönderilmelidir.

Cevap:

            
{
  "success": "Order saved successfully."
}
            
          

Durum Kodları

200 İşlemin başarılı olduğunu bildirir.

40x İşleminde hata meydana geldiğini bildirir.