Kullanım Sözleşmesi

1.TARAFLAR VE AMAÇ

İşbu hizmet sözleşmesi Ümit Mahallesi 2539 Sokak No:48 06810 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Robicoin Teknoloji Anonim Şirketi (bundan sonra “ROBICOIN” olarak anılacaktır) ile https://robicoin.com adresinden erişilen siteye (bundan sonra “site” olarak anılacaktır) kullanıcı olarak kaydolan kişi arasında, sitede sunulan hizmetler kullanılırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir. 


ROBICOIN’e ait internet sitesi bir alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma ve/veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır ve/veya satarlar. Site, bu alış satışa aracılık etmekte olup, sitedeki kripto paraların fiyatlarının belirlenmesinde bir etkisi yoktur. Fiyatların belirlenmesinde tamamen kullanıcıların alım satım işlemleri etkilidir. Bu fiyatların belirlenmesinde ve fiyat hareketlerinden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan hiçbir şekilde ROBICOIN sorumlu tutulamaz.

 

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmede yer alan;

2.1. ROBICOIN : Ümit Mahallesi 2539 Sokak No 48 Çankaya Ankara adresinde mukim Robicoin Teknoloji Anonim Şirketini ifade eder.

2.2. KRİPTO PARA : Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.

Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (Sermaye piyasası kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporundan alınmıştır.)


2.3. CÜZDAN : Kripto para’nın adreslerini ve şifrelerini tutan, kripto paranın adresler arasında transferine olanak sağlayan bilgisayar dosyasını ifade eder.


2.4. ADRES : Kripto paraların dijital değer olarak bulunduğu, kriptografik olarak rastgele oluşturulan, rakam ve harflerden oluşan dizilerini ifade eder.


 2.5. KULLANICI : Siteye üye olan ve ROBICOIN tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.


2.6. SİTE : Robicoin.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini ifade eder.

  

3.HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

 

3.1.KULLANICININ HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 3.1.1. Kullanıcı, Site’yi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük ve ayırt etme gücüne sahip olduğunu, kısıtlı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. ROBICOIN, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan ROBICOIN sorumlu olmayacaktır. 


3.1.2. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, Site’ye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, bu bilgilerin Site’ye üye olurken ve Site’yi kullanırken üçüncü kişiler ile paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasından veya bu maddenin devamında tamamen tavsiye niteliğinde bildirilen güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen bilgilerin üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden doğacak zararlar için Kullanıcı, ROBICOIN’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


Kullanıcı tarafından dikkat edilmesi tavsiye olunan güvenlik önlemleri şunlardır:

- Kullanıcı adı ve şifresinin kimseyle paylaşılmaması,

- En az 8 karakterden oluşan güçlü bir şifre kullanılması,

- Site’de kullanılan şifrenin yalnızca Site’de kullanılması,

- Lisanslı ve güncel bir antivirüs yazılımı kullanılması, 

- Site’ye her zaman ‘https’ yoluyla bağlantı kurularak Site’ye girişlerde ‘https://robicoin.com’ adresinin kontrol edilmesi,

- Güncel güvenlik önlemi ve teknolojilerinin takip edilerek kullanılmasıdır.3.1.3. Kullanıcı, sadece tek bir üyelik hesabına sahip olabilir. Kullanıcı, Site’yi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, ROBICOIN’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle ROBICOIN’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. 


3.1.4. Kullanıcı, Site’den para çekmek için kendi isim ve kimlik numarasına kayıtlı bir banka hesabı bildirmek zorundadır. Kullanıcının banka hesaplarının şahsına ait olduğuna dair bu bilgileri hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için ROBICOIN’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’nin kullanılmasında kullanıcının adına kayıtlı olmayan bir banka hesabından ve/veya ATM’ler üzerinden kartsız bankacılık yöntemleri ile yapılan işlemler kabul edilmemektedir. Bu maddeye aykırı işlem yapıldığının saptanması halinde ROBICOIN söz konusu işlemi bildirimsiz olarak iptal etme hakkına sahiptir. İptal edilen işleme ilişkin prosedür işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan Site’nin ‘Komisyonlar’ bölümünde yer almaktadır. Bu maddeye aykırı işlemlerin iptali nedeniyle kullanıcının uğrayabileceği zararlardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz. 


3.1.5. Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde ROBICOIN, kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. ROBICOIN’in bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, doğacak tüm zararlarından ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir. 


3.1.6. Kullanıcı, güvenlik amacıyla Site tarafından talep edilen süre içerisinde güvenlik işlemlerini eksiksiz yapmalıdır. Kullanıcının belirlenen süre içerisinde talep edilen güvenlik işlemlerini yapmaması nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için ROBICOIN’den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.1.7. Kullanıcı, Site hesabını kullanırken kripto paralarını ve kripto para cüzdanının korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Site, kripto para cüzdanı değildir, bünyesinde kripto para bulundurmaz, muhafaza etmez; Kullanıcılarının kripto para cüzdanlarında tutmuş oldukları kripto paraları blok zincirinden okuyarak kullanıcılara gösterir. Kullanıcının kendi sorumluluğundaki kripto para cüzdanının kaybolması, çalınması veya herhangi bir şekilde üçüncü bir kişi tarafından ele geçirilmesi halinde Kullanıcı, ROBICOIN’i sorumlu tutamaz, doğacak tüm zararlarından ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine Kullanıcı, ROBICOIN tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder. 3.1.8. Kullanıcı, sadece kendisine özel verilen ve her kripto paraya göre değişiklik gösteren kripto para adreslerine kripto para gönderimi yapacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Belirtilen bu kripto para adresleri Site’nin kullanılması esnasında ilgili işlem gerçekleştirileceği esnada Site tarafından hatırlatma ve uyarı amaçlı otomatik olarak Kullanıcının ekranına getirilmektedir. Site tarafından Kullanıcının ekranına hatırlatma ve uyarı amaçlı getirilen kripto para adreslerinden farklı bir kripto para adresine kullanıcının kripto para göndermesi halinde kullanıcının yaşayacağı kayıplardan tamamen kullanıcı sorumludur. Kullanıcı, ROBICOIN’e ait olmayan bir kripto para adresine kripto para göndermesi halinde doğacak tüm zarar ve kayıplarından ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.1.9. Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla Site’yi kullanması halinde doğacak tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olacağını kabul eder. Hukuka ve mevzuata aykırı kullanımın tespiti halinde ROBICOIN, önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Kullanıcı, Site’yi hukuka ve mevzuata aykırı kullanımının tespiti nedeniyle hesabının ROBICOIN tarafından iptal edilmesi, durdurulması veya askıya alınması nedeniyle uğrayacağı zararlardan ROBICOIN’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının hukuka ve mevzuata aykırı kullanımının ve Kullanıcıya ait tüm bilgilerin ROBICOIN tarafından yetkili merciler ile paylaşılması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez ve ROBICOIN’e herhangi bir sorumluluk atfedilemez. 


3.1.10. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ederek Site’yi kullanmaya başlamakla kripto paraların piyasa değerinin aşırı değişkenlik gösterebildiği, resmi ve gayri resmi kurumlar tarafından güvence altına alınmadığı ve ilerleyen dönemde mevzuat değişiklikleri nedeniyle kullanımının farklı düzenlemelere tabi olabileceği konularında ROBICOIN tarafından bilgilendirildiğini ve uyarıldığını; bu bilgilendirme ve uyarıyı anlayarak ve her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu beyan ve kabul ederek Site’de işlem yaptığını, mevzuatta değişiklik olması halinde yeni yasal düzenlemelere uygun şekilde hareket edeceğini gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda Kullanıcı kripto paralar ile ilgili olarak resmi mercilerce yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. 


3.1.11. Kullanıcının Site’yi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. ROBICOIN’in işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Robicoin Teknoloji A.Ş, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda ROBICOIN’i ve anılan kişileri gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.1.12. Kullanıcının Site’yi kullanması sebebiyle doğacak tüm yasal sorumluluklar ve tüm vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı sorumludur. ROBICOIN, kullanıcıların vergisel yükümlülüklerinden sorumlu tutulamaz. 


3.1.13. Üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariç olmak üzere Site’de sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran ROBICOIN’dir. Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı ROBICOIN’e aittir. ROBICOIN, anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı feshi nedeni olup tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

3.1.14. Kullanıcı, dilediği zaman hesabının kapatılmasını ROBICOIN’den talep edebilir. Talep neticesinde makul süre içinde ROBICOIN tarafından kullanıcının hesabı kontrol edilir, hesap kapatmaya engel bir durum olmadığı takdirde kullanıcının hesap kapatma talebi yerine getirilir.

3.1.15. Kullanıcı hesabının herhangi bir sebeple kapatılması halinde kullanıcının sitedeki parasal ve dijital varlığı bu durumdan etkilenmez. Kullanıcıya ait olmak kaydıyla kullanıcının TL varlığı kullanıcının bildireceği bir hesaba, dijital varlığı ise yine kullanıcının bildireceği bir cüzdan adresine aktarılır.


3.1.16. Kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün olmadığından, kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından ROBICOIN sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun ROBICOIN’in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı ROBICOIN’in tüm zararlarını faiziyle birlikte tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcılar, hizmet sözleşmesini onaylayarak yukarıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektedir. 


3.1.17. Kullanıcı, siteye üye olduğunda sözleşmenin tüm maddelerini okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Kripto para ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. 

3.2. ROBICOIN’İN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 3.2.1. ROBICOIN, Site’ye üye olan Kullanıcının güvenliğini, Site üzerindeki işlemleri esnasında, azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda ROBICOIN, Kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken kimlik, adres ve banka bilgileri ve bunlara ilişkin belgeleri talep edebileceği gibi, SMS doğrulaması da yapabilecektir. ROBICOIN tarafından talep edilen bu bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından ROBICOIN ile paylaşılmaması, geç paylaşılması veya yanlış paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz. ROBICOIN, basiretli bir tacir gibi davranarak Kullanıcıya ait kimlik ve banka bilgilerini olası bir siber saldırıya karşı korumak için gerekli tüm özeni gösterecektir. ROBICOIN tarafından bu taahhüt yerine getirilmesine karşın hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve ROBICOIN servislerinin kullanılması halinde işbu sözleşmenin (3.1.2) hükümleri geçerli olacaktır. 


3.2.2. ROBICOIN tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. ROBICOIN, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik, adres ve banka bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişi ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak ROBICOIN, kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgileri dışında kalan ve Site’yi kullanması neticesinde toplanan market ile ilgili istatiksel anonim bilgileri kullanıcının kimlik, adres ve banka bilgilerini gizli tutarak kullanabilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir. 


3.2.3. ROBICOIN, kullanıcılar tarafından ROBICOIN’e yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde ROBICOIN, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ‘Komisyonlar’ sayfasında yer alan iade süreci içerisinde iade edecektir. ROBICOIN reddettiği ve gerçekleştirmediği transferlerin iadesi için kimlik, adres ve banka bilgilerinin ibrazını talep etme hakkına sahiptir. ROBICOIN tarafından reddedilen transferin iadesi için ROBICOIN tarafından talep edilen kimlik, adres ve banka bilgilerinin Kullanıcı tarafından ROBICOIN’e ulaştırılmasında geçirilen sürede Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz. 


3.2.4. ROBICOIN, şüpheli görülmesi halinde kullanıcıların üyelikleri ve Site’yi kullanarak gerçekleştirdikleri işlemlerin tamamını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve şüpheli görülen işlemleri resmi mercilere bildirme haklarına sahiptir. 


3.2.5. ROBICOIN, Kullanıcı tarafından Site’de yapılacak para yatırma ve/veya para çekme işlemlerini teknik olarak mümkün olan en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan ROBICOIN sorumlu olmayacaktır. 


3.2.6. Site kullanılarak gerçekleştirilecek para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin belirlenen sürelerde yapılmaması, güvenlik önlemlerine uyulmaması, kimlik doğrulamasının yapılmaması ve Kullanıcıdan kaynaklanan sair sebeplerle para yatırma-çekme işlemlerinin gerçekleştirilememesi nedeniyle Kullanıcının uğrayacağı zarar ve kayıplardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz. 


3.2.7. ROBICOIN, işlemlerin teknik hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi gibi durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemleri iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında bu Kullanıcı hesapları dondurulabilir, eğer herhangi bir ödeme yapıldı ise haksız yapılmış ödemenin iadesi istenebilir, iade edilmemesi halinde ROBICOIN her türlü hukuki yola başvurma hakkına sahiptir. Bu tarz işlemlerden dolayı ROBICOIN sorumlu tutulamaz ve hak talep edilemez. ROBICOIN, sitede oluşabilecek teknik arızalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kısa süreli ya da uzun süreli teknik arızalardan dolayı doğrudan veya dolaylı olarak doğan ve doğabilecek hiçbir zarardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz.


3.2.8. ROBICOIN, Site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme işlemlerine ilişkin kurallarda her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan ROBICOIN mesul olmayacaktır. Ancak ROBICOIN yaptığı değişiklikleri Site’de bulunan ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Kullanıcı Sözleşmesi sayfasında ilan ederek ve/veya Kullanıcıya bilgilendirme e-postası ya da SMS’i göndererek Kullanıcıyı sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgilendirmeyi taahhüt eder. ROBICOIN’in bildirim yükümlülüğü değişikliğin bu maddede sayılan bildirim yollarından birinin kullanılması ile son bulur. Değişikliğe ilişkin bildirimin Kullanıcı tarafından takip edilmemesi nedeniyle kullanıcının uğrayacağı zararlardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz, bu şekilde uğrayacağı zararlardan dolayı Kullanıcı Şirket’i gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 


3.2.9. ROBICOIN kripto para değerlerinin değişmesinden dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur. Kripto para değerlerindeki değişimler nedeniyle Kullanıcının doğacak tüm zarar ve kayıplarının sorumluluğu Kullanıcıya aittir. 


3.2.10. ROBICOIN, kripto para alış satış platformlarından ve kripto para ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden, banka ve finans kurumlarından bağımsız bir girişim olup hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi ve halefi değildir. Hiçbir gerçek veya tüzel kişilikle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle Kullanıcıların, ROBICOIN ve ROBICOIN’in sahip olduğu Site ve değerlere atıfta bulunsa dahi başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden ROBICOIN sorumlu tutulamaz. 


3.2.11. ROBICOIN, destek hizmetlerini destek.robicoin.com internet adresi, [email protected] mail adresi ve 0850 455 0 722 telefon numarası üzerinden sağlayacaktır. Bunların dışında Facebook, Twitter, İnstagram gibi sosyal medya araçları ve forumlar üzerinden destek hizmeti verilmemektedir. Belirtilen alanlar üzerinden verilecek destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılara kripto para göndermeleri için kripto para adresi bildirilmez. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek ROBICOIN’den destek alacağını kabul eder. Kullanıcının bu maddede belirtilen düzenleme ve uyarıların aksine hareket etmesinden sebeple doğan zararlardan ROBICOIN sorumlu değildir. 


3.2.12. Kullanıcıların ROBICOIN ile her türlü kanaldan kuracakları iletişimde saygısızlık ve hakaret içeren davranışları karşısında ROBICOIN’in Kullanıcı hesabını iptal etme, durdurma veya askıya alma ve Kullanıcının davranışına karşı hukuki yollara başvurma hakları saklıdır.


4. ÜCRETLENDİRME

4.1. ROBICOIN, kullanıcıların Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerinde kullanıcılarından işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan ettiği oranlar üzerinden hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. 


4.2. ROBICOIN, her alış ve satış ve TL çekme işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir.


4.3. ROBICOIN, kullanıcılarından alacağı hizmet bedeli ve oranları üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.  Hizmet bedellerinin Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilmesi Kullanıcıya tebliği mahiyetinde olup hizmet bedelleri ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan edilmekle geçerlilik kazanır. Hizmet bedellerini Site’nin ‘Komisyonlar’ sayfasında ilan etmenin dışında başka bir iletişim kanalıyla Kullanıcıya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Site’de ilan edilen hizmet bedeli ve oran değişiklikleri ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanır. Site’de ilan edilen hizmet bedeli değişikliklerinden sonra Kullanıcının Site’de yapacağı ilk işlem değişikliklerin Kullanıcı tarafından da onaylandığı anlamına gelir. 4.4. ROBICOIN, her ne ad altında olursa olsun kullanıcıdan gizli ücret almamayı, bu şekilde aldığı ücreti kullanıcıya iade etmeyi beyan ve taahhüt eder.

4.5. Kripto para transferleri iade edilemediğinden dolayı ROBICOIN tarafından kullanıcıdan alınan kripto para transferi hizmet bedeli ya da işlem masrafı iade edilmez.


5. GİZLİLİK POLİTİKASI 

5.1. İşbu sözleşmenin kullanıcı tarafından kabul ve onaylanması halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanundan doğan hak ve yükümlülükleri, ROBICOIN ile Kullanıcı karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılacaklarını ve Kanun kapsamına uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. 


5.2. İşbu sözleşmenin (3.2.2). maddesinde de yer verildiği üzere Şirket, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevrimiçi ortamda alınıp çevrimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgiler ilgili merciler ile paylaşılacaktır. 


5.3. Kullanıcıya ait IP adresleri, erişim sağladıkları cihaz ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgileri ROBICOIN tarafından tespit edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmek ile bu hususlarda ROBICOIN’e açık rıza verdiğini de kabul eder. ROBICOIN, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir. 


5.4. ROBICOIN, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. ROBICOIN, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim/pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. 


5.5. ROBICOIN, Site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitelerine yönlendirebilir. ROBICOIN, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 


5.6. ROBICOIN, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde ve ROBICOIN’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bu durum gizliliğin ihlali anlamına gelmemekle birlikte bundan dolayı doğacak zararlardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz.

 

6. SORUMSUZLUK BEYANI 


6.1. Site üzerinde sunulan her tür içerik, 3. partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. ROBICOIN tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar; sadece bilgilendirmeye ve tavsiyeye yöneliktir ve doğrudan çözüm, sonuç, hukuki görüş, politik ve sosyolojik araştırma bilgisi özelliği taşımamaktadır ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Veriler birbiriyle çelişkili veya tutarsız olabilir. Bu tür durumlarda ROBICOIN hiçbir sorumluluk üstlenmez. 


6.2. ROBICOIN, kendisi tarafından sunulan içeriklerin kullanıcı yoluyla herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından elde edilecek sonuçlarla ilgili olarak, her türlü ticarete elverişlilik, performans, pazarlanabilirlik, belli bir amaca uygunluk veya belirli bir amaca uygunluk garantileri de dâhil olmak üzere ister açık ister örtülü olsun, hiçbir şekilde garanti vermez. Tüm içerikler kullanıcıya “olduğu gibi” sunulmaktadır. ROBICOIN, içeriklerin kullanılmasından doğabilecek kâr kayıplarından ya da zararlardan sorumlu tutulamaz. ROBICOIN tarafından sunulan içeriklerde, herhangi bir kişiye / kuruma/şirkete / markaya yapılan atıf, bu kişilerin / kurumların / şirketlerin / markaların piyasa değerlerine, çeşitli kriterlerdeki sıralamalarına, marka değerlerine etki yapacak veya hisse senetlerinin satın alınmasına, satılmasına veya elde tutulmasına yönelik bir tavsiye değildir. 


7. UYGULANACAK HUKUK 


7.1. İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. 


8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

8.1. ROBICOIN, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler Site’de ilan edilecek olup ilan Kullanıcıya tebliğ niteliğindedir. 


8.2. ROBICOIN tarafından işbu sözleşmede yapılan değişikliklerin Site’de ilanını müteakip kaydını sildirmek isteyen Kullanıcı bu iradesini Site’de herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ROBICOIN’in işbu sözleşmenin (3.2.11) maddesinde de belirtilen iletişim adreslerine bildirmeli ve bildirimden sonra da Site’de herhangi bir işlem gerçekleştirmemelidir. Kullanım sözleşmesinde ROBICOIN tarafından yapılan değişikliğin ilanından sonra Site üzerinde yapılacak herhangi bir işlemin işbu sözleşmede ROBICOIN tarafından yapılan değişikliğin Kullanıcı tarafından kabulü ve onayı anlamına geleceğini Kullanıcı peşinen kabul ve beyan eder. 


9. YÜRÜRLÜK VE KABUL 


9.1. İşbu sözleşme ROBICOIN tarafından Site’de ilan edildiğinde geçerlilik kazanır. 


9.2. Kullanıcı, Site’ye üye olduğunda dokuz maddeden ibaret işbu sözleşmenin tüm maddelerini ve alt maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının Site’ye üye olmaması ve Site’nin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ve/veya doğacak zararlardan ROBICOIN sorumlu tutulamaz.


9.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.